Awaiāulu Ke Aloha - George Kaleiohi, Sr

Hui:
E awaiāulu i ke aloha
I kou pili hemo ʻole i ke kau
ʻO ka hana ʻana ia ua pono
Pono ʻoe pono pū hoʻi kāua

E ke aloha e maliu mai ʻoe
Eia hoʻi au ke kali aku nei
ʻO ka ʻike ua noa kāu hana
He nani ka ʻiʻini puʻuwai


Hiki mai ana ke aloha
Kau mai ana ka haliʻa
Hoʻolāʻau mai ana iaʻu
E hoʻi māua e pili

ʻO kāu mau ʻupu ʻana
Kāu i hoʻokō ai
E ka manawa i hiki mai
Pono ʻoe pono pū ho'i kāua

Mali ʻia iho ka houpo
Ka liʻa a loko hoʻi

ʻŌmau ʻia iho a paʻa

I mau ke koʻiʻi a loko

Chorus:
Bind your love tightly

Never to be severed over time
Doing all that is proper
So that you and I prosper together

My love, listen to me
For here I am, waiting

I know that you are willing
How lovely is the heart's desire

When love comes
The fond memory arises
Constantly urging me
We two should be back together

All passions
Come to fulfillment
When the time comes
You're satisfied, we`re satisfied together

The heart is soothed
Slowed within
Fastened securely
To continue the desire within

Source: Napua Kaleiohi Victorino, Johnny Noble’s Royal Collection of Hawaiian Songs. - This mele is also known as Waiaulu or Waiulu. The first verse is from the collection of Nana Mahelona. Some credit this mele to Mary Jane Montano and David Nape. . Johnny Noble credits this to Nana Mahelona. Hawaiian Text edited by Puakea Nogelmeier © 1928 Johnny Noble Rights controlled by Miller Music Corp.