Aloha Kalanianaʻole - Words by Malia Craver, music by Val Kepilino

He manaʻo he aloha
No ka lani aliʻi
Ka ʻelele kaulana
I Wakinekona

Ua ʻimi ʻia e ʻoe
Me ke ahonui
I kahua kūpaʻa
No nā ʻōiwi Hawaiʻi

Nā ʻāina hoʻopulapula
No kona lāhui aloha
Nā ēwe o ka ʻāina
Āu i manaʻo nui ai

ʻAʻole mākou e poina
I kāu hana maikaʻi
E ola kou inoa
Ka ʻelele i Wakinekona

Haʻina mai ka inoa
Ke aliʻi lokomaikaʻi
E mau ka hoʻomanaʻo
O Kalanianaʻole


Prince Jonah Kūhiō Kalanianaʻole
in prison uniform

(This is) A loving recollection
Of our royal prince
The famous delegate
To Washington

You have sought
With much patience
To seek a solid foundation
For the native Hawaiians
 
Homestead lands
For your beloved people
The natives of the land
Whom you thought much of

We shall never forget
Your good deeds
Long live your name
The delegate to congress

This is our song's conclusion
About the kind-hearted prince
May his name be long remembered
(The name) Of Kalanianaʻole

Source: Aarona-Kepilino Collection, Peter Ahia's CD Peter Sings - This mele honors Prince Jonah Kūhiō Kalanianaʻole, born at Hoai, Kualu in the Kōloa district of Kauaʻi. He was the great grandson of Kaumualiʻi, the last king of Kauaʻi, educated at ʻIolani School (formerly St. Alban's College), Punahou, St. Matthew's School (San Mateo, CA.) and the Royal Agriculture College in Cirencester, England. When his aunt, Queen Liliʻuokalani was deposed, he joined the revolutionaries, tried to restore the monarchy, was arrested, charged with treason, imprisoned and pardoned. He married Elizabeth Kahanu Kaauwai in 1896, daughter of a Maui chief, and was Hawaiʻi's elected delegate to congress, serving from 1903-1921. He died at his Waikīkī Beach home of heart disease, January 7, 1922, at age 50, the last Hawaiian, by birth right and designation who could have claimed the throne of Hawaiʻi. Translator unknown. Hawaiian Text edited by Puakea Nogelmeier. © Val Kepilino