Lānaʻi - The Pineapple Isle

ʻO Lanaʻi a Kaululaʻau, hiehie ia Lanaʻihale
Lanaʻi domain of the chief Kaululaʻau, distinguished with its peak of Lanaʻihale

Ancient Name: Lanaʻikaula
Square Miles: 140
Color: Orange
Symbol: Kaunaoa (Cuscuta Sandwichiana)
Mountain: Lanaʻihale - 3,366
Mokihana
Lānaʻi island map