ʻAkahi Hoʻi (For the First Time) - by Figgs (David Kalākaua)

Aloha wale pua hinahina
I lei hoʻohie no kuʻu kino

Hui:
ʻAkahi hoʻi ka hikina mai
Ke aloha naenae hone i ka lipo
*alternate 2nd stanza
(Ka haliʻa ʻana hone i ka lipo)

ʻO loko hana nui ka ʻanoʻi
Ka haliʻa ʻana me ke aloha

Ever fond am I of the hinahina
A lei that is lovely, to adorn my body

Chorus:
For the first time it has come to me
This tender love that teases me
*alternate 2nd stanza
(The yearning that fills my heart)

It works within, stirring up much love
Creating a longing and love


Source: "Aloha Collection of Hawaiian Songs" Oliver Ditson Co. - The Hinahina made into a wreath is compared to a loved one. Translated by Mary Pukui. Hawaiian Text edited by Puakea Nogelmeier. © Charles Hopkins 1899, Charles E.King 1916, 42